GDPR – Hantering av personuppgifter

När ni bokar tid hos oss registreras ni som kunder och vi skapar en journal för ert/era djur. Ni ger då
automatiskt samtycke till att vi lagrar era personuppgifter som sedan används för t.ex.
receptförskrivning och vaccinationspåminnelser.

Med personuppgifter menas all information som kan kopplas till en viss specifik människa,
exempelvis namn, adress, telefonnummer och ditt djurs ID-nummer.

När vi på kundens begäran utför en direktreglering med ett försäkringsbolag eller om
försäkringsbolaget av annan anledning ber om ett djurs journalkopia så följer personuppgifterna med
journaltexten. Samma sker även om journalen skickas till en annan veterinär eller remissinstans.
Dock lämnas inga person- eller journaluppgifter ut till tredje part utan kundens medgivande.

Kunden äger själv rätten till sina personuppgifter och kan återkalla medgivandet till att vi lagrar dem i
vårt system. Dock måste vi enligt journalföringslagen spara era uppgifter i minst 5 år efter senaste
registrerade besöket, och enligt bokföringslagen måste de sparas i minst 7 år. Vissa personuppgifter
som ej är nödvändiga för spårning av journalen (t.ex. personnummer, telefonnummer och
mejladress) kan raderas tidigare än 7 år efter senaste registrerade besök, kontakta oss på kliniken om
du som kund önskar att detta blir gjort.